Napisz do SM Zapytaj burmistrza
Wirtualny spacer Fotogaleria - Miasto i Gmina krotoszyn
Kamera na żywo Mapa gminy
Projekty unijne Pogoda dla Krotoszyna
200_powietrze.jpg
bannerOZE2017.jpg
baner200_sms.jpg
baner200_youtube.jpg
bilety-kok-krotoszyn-pl-200.jpg
baner200_projekty_unijne.jpg
baner200_sprawdz_dowod.jpg
baner200_600lat_info.jpg
Księga Gości www.eko7.krotoszyn.pl
Naziemna TV cyfrowa Trasy rowerowe w Krotoszynie
Miasto monitorowane Działki na sprzedaż
Licznik odwiedzin od 09.04.1998
45827423
Wiadomości
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn

 
----------------------------------------------------------------------------
 
* Uchwała Nr XVII/130/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn...  

----------------------------------------------------------------------------
 
 
Burmistrz Krotoszyna wykłada opracowanie pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2015-2030” do publicznego wglądu na okres 21 dni zgodnie z art. 19 ust. 6 i 7 ustawy Prawo energetyczne w celu składania wniosków, zastrzeżeń i uwag
przez osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminie.
Uwagi i wnioski winny być składane na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w celu przekazania ich firmie wykonującej opracowanie.
 
----------------------------------------------------------------------------
 
Miasto i Gmina Krotoszyn w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskała dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn”.
 
Głównym celem projektu jest opracowanie dokumentu pod nazwą "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krotoszyn". Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w naszej Gminie. Dodatkowo analizie zostanie poddana jej gospodarka energetyczna. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.
 
Wykonawcą Planu dla Miasta i Gminy Krotoszyn jest Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź, www.auipe.pl
 
Zwracamy się zatem do Mieszkańców oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie Miasta i Gminy Krotoszyn z prośbą o wypełnienie ankiety (pliki w w załączniku) zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Krotoszyn, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność.
 
Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła.
 
Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie interesują nas informacje handlowe czy gospodarcze, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. W ankiecie mogą Państwo również zaznaczyć, że nie chcą Państwo, aby w opracowaniu przedstawiano informacje dotyczące Państwa firmy, wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.
 
 
<--- ANKIETY DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU.
 
Ankieta DLA PRZEDSIĘBIORSTW z obszaru Miasta i Gminy Krotoszyn:
* w formacie edytowalnym – ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną
* w formacie pdf – ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą
 
Ankieta DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ z obszaru Miasta i Gminy Krotoszyn:
* w formacie edytowalnym – ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną
* w formacie pdf – ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą
 
Ankieta DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I MIESZKALNO-USŁUGOWYCH z obszaru Miasta i Gminy Krotoszyn:
* w formacie edytowalnym – ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną
* w formacie pdf – ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą
* zbiorczy arkusz dla wszystkich zarządzanych budynków – prosimy o wypełnienie jeśli zarządzają Państwo większą liczbą budynków. Ankietę należy zapisać na komputerze, wypełnić i odesłać drogą elektroniczną lub wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą.
 
W przypadku niejasności lub pytań dotyczących PGN lub ankiety prosimy o kontakt:
 
Ryszard Olczak, tel. 42 640 60 14, e-mail:
 
Adres korespondencyjny:
Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź
 
Dziękujemy za współpracę!
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.
 
 „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.
 
Zakres merytoryczny PGN obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżących emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich grup odbiorców (użytkowników) energii i paliw z obszaru Gminy. Z drugiej zaś strony niezbędne jest oszacowanie przyszłego poziomu zanieczyszczeń powietrza, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na przedmiotowym terenie.
 
Efektem końcowym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.
 
 

ikona daty30-12-2015, 10:38 ikona autoraaa ikona wyświetleń10627
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt